Eadweard MUYBRIDGE (1830 - 1904)

Kangourou sautant, planche d'Animal Locomotion

1887
Phototypie
48 x 60, 4 cm

Kangourou sautant, planche d'Animal Locomotion