SOLD

Seibei KAJIMA (1866 - 1924)

Fuji from Kashiwabara, Tokaido

Albumen print heightened in watercolor
circa 1880
20 x 26 cm

Fuji from Kashiwabara, Tokaido